Etäluettavat mittarit

Mittalaitteiden kokonaisvaihtoaste (viimeisin päivitys 14.6.2024)
Vaihdettuja sähkömittareita 40%

Sähkömittarien vaihdot ja uusi mittalaiteasetus

Kokemäen Sähkö Oy vaihtaa kaikki noin 5700 käytössä olevaa sähkömittaria vuosien 2023 – 2026 välillä uuden sukupolven mittareihin. Suurin syy mittalaitteiden vaihdolle on mittauksen siirtyminen viidentoistaminuutin välein tapahtuvaan mittaukseen, Valtioneuvoston asetuksen 767/2021 sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta mukaisesti. Nykyiset käytössä olevat mittalaitteet rekisteröivät sähkönkäyttötiedot tunnin välein. Jatkossa siis saadaan neljä kertaa tarkempaa tietoa sähkön käytöstä.

Uudet mittalaitteet mahdollistavat myös tarkemman sähköverkon valvonnan ja esimerkiksi vaarallisista nollavioista saadaan jatkossa nopeammin tietoa, sillä uusi sähkömittari ilmoittaa siitä välittömästi vian havaittuaan. Mittalaite hälyttää myös esimerkiksi sulakepaloista sekä yli tai alijännitteistä. Suurin osa laitteista tullaan myös varustamaan kahdella kuormanohjausreleellä, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa erityyppisten kysynnänjoustopalveluiden rakentamisen.

Kaikki uuden sukupolven mittalaitteet ovat etänä kytkettäviä ja katkaistavia, mikä mahdollistaa sähköjen kytkennän esimerkiksi muuttotilanteessa ilman asentajan käyntiä paikan päällä.

Vaihtojärjestys

Vaihdot suoritetaan aluekohtaisesti ja asiakkaita tiedotetaan tarkemmin, kun alueella on vaihtojen aika. Vaihtoja suorittavat urakoitsijanamme toimiva Sat-Electric Oy Kokemäeltä sekä omat asentajamme. Sat-Electricin asentajien käyttämissä autoissa tulee olemaan heidän oman tarroituksensa lisäksi Kokemäen Sähkön logot.

Alustava vaihtojärjestys on;

  • 2024 Kokemäen keskusta, Tuomaala, Peipohja, Järilä
  • 2025 Kuurola (->2024), Haavasoja (->2024), Porolanmaa (->2024), Korkeaoja (->2024), Sääksjärvi, Kauvatsa, Kyttälä ja Riste
  • 2026 Kankaantausta, Rajaoja ja vaihtamatta jääneet kohteet
Päivitys 14.6.2024; Hyvin sujuneen mittarinvaihtoprojektin johdosta tulemme todennäköisesti vaihtamaan osan alueista alustavaa vaihtojärjestystä aiemmin.

Mikäli asiakkaan mittalaite on sisätiloissa tai muuten rajoitetun pääsyn takana, ottaa urakoitsijamme Sat-Electricin työnohjaaja asiakkaisiin yhteyttä sopivan vaihtoajan löytämiseksi.

Omakotitaloissa, rivitaloissa ja kerrostaloissa, joissa mittalaite on vapaan pääsyn takana asentaja ilmoittaa paikan päällä vaihdosta. Mikäli teillä on tällaisessa kohteessa kuitenkin kuormaa, jota ei saa katkaista ilman erillistä sopimista, olkaa yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostilla  tai 02 838 6250.

Mittalaitteen vaihto aiheuttaa lyhyen noin 5 – 15 minuutin mittaisen sähkökatkon. 

Isommissa teollisuuskohteissa sähkökatkoa ei tarvita. Nämä kohteet tunnistaa yleensä 3x63A tai yli olevista pääsulakkeista. Tämän tiedon voitte tarkistaa sähkölaskustanne.

Lisätietoja saatte tarvittaessa Kokemäen Sähkön asiakaspalvelusta  tai 02 838 6250

Katso tästä massavaihtojen alustava aikataulu kartalla

Asiakasrajapintaliitin

Mikäli asiakkaalla on pääsy mittalaitteelleen, tarjoaa uusi mittalaite tarkkoja kymmenen sekunnin välein päivittyviä tietoja kohteen sähkön käytöstä paikallisesta asiakasrajapintaliittimestä (H1). Liittimeen voidaan kytkeä kolmannen osapuolen kiinteistöautomaatiolaitteita, jotka tulee ostaa erikseen.

Liittimestä saadaan tietoja esimerkiksi hetkellistehoista, virroista ja jännitteistä sekä mahdollisesta verkkoon syötettävästä tuotannosta. Liittimen aktivointi tulee pyytää erikseen sähköverkkoyhtiöltä.

Mittareiden luenta

Uuden sukupolven mittalaitteet kommunikoivat suoraan luentajärjestelmään hyödyntäen moderneja ja nopeita LTE-M ja NB-IoT televerkkoja.

Toisin kuin nykyiset käytössä oleva mittalaitteet, ne eivät tarvitse erikseen erillisiä sähköverkkoon asennettavia yhteyslaitteita (keskittimiä/toistimia). Laitteita ei myöskään lueta enää jatkossa sähköverkon kautta, joten mahdolliset häiriöt lukemien toimituksessa vähenevät.

Niin LTE-M, kuin NB-IoT verkot ovat suomessa laajasti käytössä ja niiden kuuluvuus on hyvä. Etenkin NB-IoT verkko kuuluu hyvin hankalistakin paikoista. Nämä ominaisuudet vähentävät ulkoisien antennien tarvetta ja pääsääntöisesti mittalaite kuuluu sen omalla sisäisellä antennilla.

Usein kysyttyä

Miksi saan edelleen arviolaskuja, vaikka minulle on asennettu etämittari?

Joissakin tapauksissa nykyiseen tuntisarjaamittavaan vanhemman sukupolven laitteeseen katoaa luentayhteys. Näissä tapauksissa käyttöjä saatetaan joutua arvioimaan. Vaihdamme tämän tyyppisiin kohteisiin uuden sukupolven mittalaitteen jo ennen massavaihtojen ajoittumista alueelle.

Miksi lasku jääkin välistä tai tulematta?

Mikäli mittarin niin sanottu kuuluvuus on heikentynyt, eli mittariin ei saada yhteyttä eikä lukemaa saada, niin laskuakaan ei välttämättä saada muodostettua. Syynä saattavat olla myös eri operaattoreiden tiedonsiirtoyhteyksissä olevat ongelmat. Mikäli ette saa laskua, voitte halutessanne ilmoittaa mittarilukeman asiakaspalveluumme.

Minulle vaihdettiin hetki sitten mittari, miksi mittari vaihdetaan uudelleen?

Osalla asiakkaistamme mittalaite on saatettu vaihtaa esimerkiksi vanhan vikaantumisen tai pientuotannon mittaamiseksi aurinkopaneelien hankinnan yhteydessä. Edelliset käyttämämme korvaavat laitteet on pääsääntöisesti hankitty ennen vuonna 2021 voimaan astunutta uutta mittausasetusta, eivätkä ne täytä sen vaatimuksia asiakasrajapintaliittimen osalta. Vaihtamalla yksittäiset laitteet saadaan verkonlaitekonfiguraatio myös yhtenäiseksi ja vaihto on kätevintä suorittaa samalla kun alueen muut mittarit vaihdetaan.

Millaista tekniikkaa kaukoluettava sähkömittari käyttää?

Mittalaite kommunikoi LTE-M tai NB-IoT televerkossa. Ykkösvaihtoehto kommunikoinnille on aina LTE-M ja laite osaa vaihtaa kommunikaationsa tarvittaessa paremmin huonon kuuluvuuden kohteessa toimivaan NB-IoT yhteyteen. Molemmat yhteydet ovat laajasti käytössä suomessa eri laitteiden välisissä kommunikaatioissa.

Vaikuttavatko mittariluennan signaalit kodin laitteiden toimintaan?

Toisin kuin nykyisissä vanhemman sukupolven mittalaitteissa käytetty PLC-tiedonsiirto (sähköverkon kautta tapahtuva tiedonsiirto), ei uudemman sukupolven mittalaite häiriinny yhtä helposti muista kodin laitteista, kunhan ne ovat CE-merkittyjä sekä täyttävät suomalaiset sähköalan standardin SFS 6000-1:2022 ja EU:n sähkölaitteille asettamien säädösten vaatimukset.

 

Mittarin lukuohjeet

E360 Yleis- ja Kausisähkömittaus

E360 Yksivaihemittaus

Vanhojen mittalaitteiden ohjeet

Yleissähkömittaus

Lataa PDF-tiedosto:

Kausisähkömittaus

Lataa PDF-tiedosto:

Yksivaihemittaus

Lataa PDF-tiedosto: