Kokemäen Sähkö

Kokemäen Sähkö Oy on Kokemäen kaupungin alueella toimiva yhtiö. Palvelumme koostuvat sähkön siirrosta ja myynnistä sekä niihin liittyvistä palveluista. Asiakkaita yhtiöllämme on noin 5 800 ja palveluksessamme työskentelee 11 henkilöä. Paikallisuus, asiakaslähtöisyys ja sähkötuotteiden edullisuus ovat Kokemäen Sähkön kilpailuvaltteja. Varsinaisen ydintoiminnan lisäksi tuemme paikallisten sekä yleishyödyllisten organisaatioiden toimintaa.

Toimintajärjestelmä

Kokemäen Sähköllä on käytössään laatu-, ympäristö-, energíanhallinta- sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien vaatimukset täyttävät toimintajärjestelmä.

Yhteistoiminta

Kokemäen Sähkö on varmistanut hyvän sähkön toimitusvarmuuden sekä kustannustehokkuuden yhteistoiminnan avulla. Kokemäen Sähkö tekee tiivistä yhteistyötä naapuriyhtiöiden Paneliankosken Voiman ja Köyliön-Säkylän Sähkön kanssa. Kokemäen Sähkö on mukana myös Satapirkan Sähkö Oy:ssä (SPS). SPS on yhdeksän energiayhtiön omistama yhteistoimintayhtiö, jonka tehtävänä on hankkia osakkaiden tarvitsema fyysinen sähköenergia ja tuottaa käytönvalvontaan, taseselvitykseen ja tietojärjestelmiin liittyviä palveluja asiakasyrityksilleen.

Energia-alan organisaatioita

Energiamarkkinavirasto on Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva energiamarkkinoita valvova ja kehittävä virasto. Energiateollisuus ry on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.  Paikallisvoima ry on paikallisten energiayhtiöiden edunvalvontajärjestö, joka haluaa turvata pienten energiayhtiöiden toimintaedellytykset ja kannattaa aitoa kilpailua.