Korvaukset pitkistä sähkökatkoista

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2000 euroa. Lain mukaan korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon. 

Hyvityksen määräytyminen 
 

Keskeytysaika

Korvaus vuotuisesta siirtomaksusta:

12 – 24 h: 10 %
24 – 72 h: 25 %
72 – 120 h: 50 %
120 – 192 h: 100 %
192 – 288 h: 150 %
vähintään 288 h: 200 %

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon käyttöjärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Lisäksi keskeytysajan laskennassa noudatetaan toimialajärjestön suositusta siitä, että laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan.

Kokemäen Sähkö Oy:n verkonvalvontajärjestelmästä näkyvät kaikki keskijänniteverkon viat, niiden takia sähköttä olleet taloudet sekä sähkökatkojen kesto. Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä valvomoon, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta. Asiakkaita pyydetään merkitsemään ylös sähkökatkon alkamisaika. Jos sähköt tulevat välillä päälle ja taas sammuvat, myös nämä ajankohdat on merkittävä muistiin.

Vakiokorvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan prosentuaalisena hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta veroineen. Nimi vakiokorvaus kuvaa juuri tätä eli korvauksen suuruuteen eivät vaikuta sähkökatkosta aiheutunut taloudellinen vahinko tai muu haitta. Nykyisin vakiokorvauksen enimmäismäärä on 2000 euroa.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun.

Vakiokorvaus maksetaan hyvityksenä tulevissa laskuissa ilman erillistä hakemusta. Halutessaan asiakkaamme voivat myös täyttää alla olevan lomakkeen vakiokorvaukseen oikeuttavia sähkökatkoja koskien ja lähettää tiedot Kokemäen Sähkö Oy:lle. Huomioitavaa vielä on, että laajojen katkojen jälkeen hyvitysmaksujen selvittämiseen kuluu aikaa.

Lisätietoja vakiokorvauksesta asiakaspalvelustamme p. 02 838 6250

Lataa vakiokorvaushakemuslomake

Tulosta ja postita täytetty lomake allekirjoitettuna osoitteeseen:
Kokemäen Sähkö Oy, Skaffarinkatu 14, 32800 Kokemäki