Liittymän muutokset

Mikäli kiinteistön sähkön kulutuksessa tapahtuu muutoksia, liittymän kokoa voi suurentaa tai pienentää. Muutoksista sovitaan Kokemäen Sähkön kanssa. Liittymän suurentamisen ja pienentämisen yhteydessä tehdään uusi liittymissopimus sekä peritään lisäliittymismaksu.

Pääsulake suuremmaksi
Suurempi liittymä tarvitaan, kun sähkönkäyttö lisääntyy. Käytännössä liittymän suurentaminen tarkoittaa pääsulakkeiden suurentamista. Pääsulakkeen vaihdosta vastaa sähköurakoitsija.
Liittymän suurentamisen yhteydessä:

  • sähköyhtiön kanssa tehdään kiinteistölle uusi liittymissopimus
  • peritään lisäliittymismaksu, johon sisältyvät mahdolliset verkon muutostyöt
  • sähköyhtiö tarkistaa verkon mitoituksen, tekee tarvittavat muutokset ja varmistaa, että käyttö on turvallista.

Pääsulake pienemmäksi
Voit pienennyttää käyttöpaikan tai liittymän pääsulakkeen vastaamaan muuttuneen sähkönkäyttösi tarvetta.

  • neuvottele asiasta Kokemäen Sähkön kanssa ja tee uusi liittymissopimus
  • pyydä sähkösuunnittelijaa tai -urakoitsijaa tekemään arvio toteutuksesta
  • peritään lisäliittymismaksu, johon sisältyvät mahdolliset verkon muutostyöt
  • sähköverkkosopimus tehdään uuden sulakekoon mukaisesti.

Mittakeskuksen ja liittymisjohdon tarkistus
Pääsulakkeiden suurentamisen ja pienentämisen yhteydessä on tarkistettava, että mittauskeskus ja liittymiskaapeli vastaavat uuden liittymän pääsulakekokoa. Jos mittauskeskus joudutaan uusimaan, sähköyhtiö poistaa vanhasta keskuksesta mittarin ja kytkee sen uuteen. Sähköyhtiö perii tästä tuotteenvaihtomaksun.

Liittymän irtisanominen
Jos kiinteistön sähkönkäyttö loppuu kokonaan, liittymän voi irtisanoa. Tällöin tarkistamme liittymästä maksetut liittymismaksut ja palautamme asiakkaalle maksun, josta on vähennetty liittymän purkukulut. Irtisanottuun liittymään saa sähkön vain tekemällä uuden liittymissopimuksen ja maksamalla uuden liittymismaksun.