Palvelumaksuhinnasto
17.5.2019 alkaen

 Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksuteuroeuro
  alv. 0%alv. 24%
 Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarin vaihto tai tarkistus, kun mittari tarkistuksessa osoittautuu toimivan oikein70,0086,80
 Työmaakeskukset  
 • kytkentä 45,00 55,80
 • irrotus 45,00 55,80
 • vuokra / kk (sisältää keskuksen ja mittarin) 32,00 39,68
 Vuokramittaus / kk (asiakkaan työmaakeskukseen) 20,00 24,80
 Pääsulakkeen muutostyö sisältäen tarvikkeet  
 • tulppasulakkeelle 50,00 62,00
 • kahvasulakkeelle 70,00 86,80
 Asennustyö  
 • työaikana / tunti 45,00 55,80
 • työajan ulkopuolella / tunti 55,00 68,20
 Hälytystyö  
 • ensimmäinen tunti 90,00 111,60
 • seuraavat alkavat tunnit 55,00 68,20
Toimistotyö / tunti 45,00 55,80
Laskun maksamisen viivästyminen, maksuvalvonta  
 Maksumuistutuksen kulut (veroton)5,00 
 Viivästyskorko korkolain mukaan  
 Katkaisukäynti / sähkön katkaisu työaikana 50,0062,00
*) Kytkentä edellyttäen, että maksu tapahtuu ja kytkennästä sovitaan klo 14 mennessä 50,00 62,00
 Muut palvelut  
 Laskujäljennös 5,006,20
 Osakasluettelon kopiointi ja postitus 25,00 31,00
 Kaapelinäyttömaksu (asiakkaan omat kaapelit) 45,00 55,80
 Kulukorvaus, joka maksetaan asiakkaalle hänen ilmoittamastaan suurjännitevikapaikasta

 45,00

 55,80

Hinnaston ulkopuoliset palvelut veloitetaan tai sovitaan tapauskohtaisesti.