Palvelumaksuhinnasto
1.1.2021 alkaen

 Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksuteuroeuro
  alv. 0%alv. 24%
 Mittarin tarkastusmaksu70,0086,80
 Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarin siirto sisältää sähkön katkaisun, mittarin irrotuksen ja uudelleen asennuksen sekä sähkön kytkennän161,29200,00
 Mittauspalvelut
 • Mittarin asennus enintään 3x 63A 185,50 230,00
 • Mittarin asennus yli 3x 63A 366,93 455,00
 • Lisämittarin asennus 153,23 190,00
 Työmaamittauskeskukset  
 • kytkentä 45,00 55,80
 • irrotus 45,00 55,80
 • vuokra / kk (sisältää keskuksen ja mittarin) 32,00 39,68
 • Vuokramittaus / kk (asiakkaan työmaakeskukseen) 20,00 24,80
 Pääsulakkeen muutostyö sisältäen tarvikkeet  
 • tulppasulakkeelle 50,00 62,00
 • kahvasulakkeelle 70,00 86,80
 Asennustyö  
 • työaikana / tunti 45,00 55,80
 • työajan ulkopuolella / tunti 55,00 68,20
 Hälytystyö  
 • ensimmäinen tunti 90,00 111,60
 • seuraavat alkavat tunnit 55,00 68,20
Toimistotyö / tunti 45,00 55,80
Laskun maksamisen viivästyminen  
 Maksumuistutuksen kulut alv 0%, henkilöasiakas/yritysasiakas5,00/10,00 
 Viivästyskorko korkolain mukaan alv 0%  
 Katkaisukäynti / sähkön katkaisu työaikana alv 0% 55,00
 Sähkön uudelleen kytkentä työaikana *) 50,0062,00
*) Kytkentä edellyttäen, että maksu tapahtuu ja kytkennästä sovitaan klo 14 mennessä  
 Muut palvelut  
 Laskujäljennös 5,006,20
 Osakasluettelon kopiointi ja postitus 25,00 31,00
 Kaapelinäyttömaksu (asiakkaan omat kaapelit) 45,00 55,80
 Kulukorvaus, joka maksetaan asiakkaalle hänen ilmoittamastaan suurjännitevikapaikasta

 45,00

 55,80

Hinnaston ulkopuoliset palvelut veloitetaan tai sovitaan tapauskohtaisesti.