Palvelumaksuhinnasto
1.1.2021 alkaen

 Sähköntoimitukseen liittyvät palvelumaksut euro euro
   alv. 0% alv. 24%
 Mittarin tarkastusmaksu 70,00 86,80
 Asiakkaan pyynnöstä tehty mittarin siirto sisältää sähkön katkaisun, mittarin irrotuksen ja uudelleen asennuksen sekä sähkön kytkennän 161,29 200,00
 Mittauspalvelut
 • Mittarin asennus enintään 3x 63A  185,50  230,00
 • Mittarin asennus yli 3x 63A  366,93  455,00
 • Lisämittarin asennus  153,23  190,00
 Työmaamittauskeskukset    
 • kytkentä  45,00  55,80
 • irrotus  45,00  55,80
 • vuokra / kk (sisältää keskuksen ja mittarin)  32,00  39,68
 • Vuokramittaus / kk (asiakkaan työmaakeskukseen)  20,00  24,80
 Pääsulakkeen muutostyö sisältäen tarvikkeet    
 • tulppasulakkeelle  50,00  62,00
 • kahvasulakkeelle  70,00  86,80
 Asennustyö    
 • työaikana / tunti  45,00  55,80
 • työajan ulkopuolella / tunti  55,00  68,20
 Hälytystyö    
 • ensimmäinen tunti  90,00  111,60
 • seuraavat alkavat tunnit  55,00  68,20
Toimistotyö / tunti  45,00  55,80
Laskun maksamisen viivästyminen    
 Maksumuistutuksen kulut alv 0%, henkilöasiakas/yritysasiakas 5,00/10,00  
 Viivästyskorko korkolain mukaan alv 0%    
 Katkaisukäynti / sähkön katkaisu työaikana alv 0%  55,00
 Sähkön uudelleen kytkentä työaikana *)  50,00 62,00
*) Kytkentä edellyttäen, että maksu tapahtuu ja kytkennästä sovitaan klo 14 mennessä    
 Muut palvelut    
 Laskujäljennös  5,00 6,20
 Osakasluettelon kopiointi ja postitus  25,00  31,00
 Kaapelinäyttömaksu  45,00  55,80
 Kulukorvaus, joka maksetaan asiakkaalle hänen ilmoittamastaan suurjännitevikapaikasta

 45,00

 55,80

Hinnaston ulkopuoliset palvelut veloitetaan tai sovitaan tapauskohtaisesti.