Pientuotanto

Pienimuotoinen sähköntuotantolaitos määritellään useilla eri tavoilla. Pientuotantolaitosta koskevat ohjeet rajaavat pientuotantolaitoksen nimellistehonsa mukaan enintään 50 kVA tai yli 50 kVA laitoksiksi. Mikrotuotantolaitoksella tarkoitetaan sähköntuotantolaitosta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu tuottamaan sähköä kulutuskohteen omaan käyttöön ja joka liittyy verkkoon enintään 3×63 A sulakkeilla. Yleisiä tuotantomuotoja ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Tuotannon liittäminen

Tuotantolaitoksen liittäminen Kokemäen Sähkö Oy:n jakeluverkkoon vaatii aina yhtiön luvan. Kokemäen Sähkö Oy:n jakelualueella voitte lupa-asioissa ottaa yhteyttä Pekka Mäkivirtaan puh. 044 738 6229. 

Tuotantolaitoksen asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten voidaan rakentaa erillinen sähköliittymä. Verkkoa voidaan joutua vahvistamaan, jos tuotantoteho ylittää kulutusliittymän koon. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja siksi laitosta hankittaessa kannattaa olla yhteydessä Kokemäen Sähkö Oy:ön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Erityistä huomioitavaa

• Kun valitaan ja käytetään generaattorilaitteistoa, joka on tarkoitettu toimimaan rinnan jakeluverkon kanssa, on huolehdittava siitä että jakeluverkkoon tai muuhun sähköasennukseen ei aiheudu häiriöitä, kuten jännitteen vaihteluita. Sähkön tuottaja on korvausvelvollinen, jos laitteisto aiheuttaa vahinkoa muille sähköverkon käyttäjille.
• Generaattorilaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitteiston irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus generaattorin liitäntänavoissa poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista. Suojat on valittava yhteistyössä jakeluverkon haltijan kanssa.
• Laitteisto on varustettava laitteilla, joilla sen voi erottaa yleisestä jakeluverkosta. Näiden laitteiden on oltava jatkuvasti myös Kokemäen Sähkö Oy:n käytettävissä.
• Sähköntuotantolaitoksen haltijan tulee toimittaa Kokemäen Sähkö Oy:lle tiedot tuotantolaitteiston teknisistä ominaisuuksista ennen verkkoon liittämistä.
• Kun laite on kytketty verkkoon, tuottajan tulee toimittaa Kokemäen Sähkö Oy:lle käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Tuotantolaitosta voidaan käyttää vasta, kun käyttöönottotarkastuspöytäkirja on toimitettu ja Kokemäen Sähkö Oy on antanut luvan laitoksen käyttöön.

Energian mittaaminen

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Mahdollisesti mittari voidaan tyypistä riippuen joutua vaihtamaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia mitataan erikseen. Ylijäämäenergian voi verkkoyhtiön luvalla syöttää verkkoon.

Ennen mittarointia tulee Kokemäen Sähkö Oy:lle toimittaa tuotantolaitoksen yleistietolomake. 

Lakimuutos 1.5.2015 vapautti alle 100 kVA:n sähköntuotantolaitokset sähköverovelvollisuudesta. Lue lisää Tullin sivulta.

Lue myös ohje kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksesta.

Ohjeita tuotannosta

Alla olevista linkeistä saa lisätietoa ja ohjeita tuotantolaitoksen hankkimista suunnittelevalle: