Sähkötuotteet

Yleissähkö

Yleissähkön hinta on vuoden- ja vuorokaudenajasta riippumatta sama.

OIKEA VALINTA

Kiinteistöille, joissa varsinaisena lämmitysmuotona on jokin muu kuin suora sähkölämmitys ja sähkönkulutus jää alle 10 000 kWh:n vuodessa. Kerros- ja rivitaloasunnoille, vapaa-ajanasunnoille sekä pääasiassa arkipäivisin sähköä käyttäville pienille yrityksille.

Kausisähkö

Kausisähkön hinnoittelussa huomioidaan sekä vuodenaika että vuorokaudenaika. Sähköenergialla ja sähkön siirrolla on kaksi kulutusmaksua. Talvihinta on käytössä 1.11.-31.3. klo 07-22. Kaikkina muina aikoina on käytössä edullisempi muun ajan hinta.

OIKEA VALINTA

Kotitalouksille, maatiloille, liikehuoneistoille ja pienteollisuuskiinteistöille, joissa on varaava tai osittain varaava sähkölämmitys.

Tehosähkö

Tehosähkö on siirtotuote, joka on tarkoitettu kohteille, joissa sähkötehon tarve on tavanomaista suurempi. Tarjolla on kaksi tehosähkötuotetta. Pienjännitetehosähkö 0,4 kV (PJ) ja keskijännitetehosähkö 20 kV (KJ). Keskijännitetehosähkön siirrossa sähkön toimitus tapahtuu 20 kV:n jännitteellä ja edellyttää, että asiakkaalla on oma muuntamo, jossa on 20 kV sähköenergiamittaus.

OIKEA VALINTA
Pienjännitetehosähkö: Pienteollisuudelle ja kaupalle, jonka sähkönkäyttö on 100 000 − 2 000 000 kWh/vuodessa. Suurjännitetehosähkö: Keskisuurelle teollisuudelle ja kaupalle, jonka sähkönkäyttö on yli 2 000 000 kWh/vuodessa.