Sähköurakoitsijat

Kokemäen Sähkö on kerännyt urakoitsijoille suunnatun tietopaketin. Oheisesta alanavigaatiosta lisätietoa urakoitsijoille mm. liittämisjohdon liittymiskohdista, epäsuorista mittauksista, maadoituksesta ja tarkastuksista. Ota aina yhteys sähköyhtiöön ennen muutostöiden suorittamista.

Yleistietolomake täytetään ja toimitetaan sähköyhtiölle, kun kyseessä on uuden liittymän mittarointi, pääsulakekoon muuttaminen, mittauskeskuksen uusiminen, liittymiskaapelin vaihto tai uusiminen.

Mikäli tarvitset sähköurakoitsijaa, ota yhteys esim.

KroCon Oy

puh. 040 128 1339

Krootilankatu 21, 32800 KOKEMÄKI

Kari Sinivaara

puh. 040 412 6561

Sat Electric Oy

puh. 02 546 4048

Skaffarinkatu 13, 32800 Kokemäki

Sähkö-Valonen Ky

puh. 020 747 4880

Haanmäentie 3, 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen AV-Sähkö Ky

puh. 040 059 4775

Kalle-Kustaankuja 7, 32800 KOKEMÄKI

Teljän Sähkötekniikka Ky

puh. 02 546 0505

Tulkkilantie 30, 32800 KOKEMÄKI

Lisää Kokemäellä toimivia sähköurakoitsijoita löydät täältä.

Yleistietolomake

Yleistietolomake täytetään ja toimitetaan sähköyhtiölle, kun kyseessä on uuden liittymän mittarointi, pääsulakekoon muuttaminen, mittauskeskuksen uusiminen, liittymiskaapelin vaihto tai uusiminen.

Voit täyttää yleistietolomakkeen ja tallentaa sen omalle koneellesi. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen  

Voit myös tulostaa lomakkeen ja toimittaa sen toimistoomme.

Lataa ja täytä lomake tästä.

Epäsuorat mittaukset

Asennettaessa virtamuuntajaliitäntäisiä eli epäsuoria mittauksia ottakaa yhteys sopiaksenne mittarointiajankohdasta ja muista mittaukseen liittyvistä asioista.

Tarkastukset

Käyttöönottotarkastus

Sähköurakoitsija tekee jokaiselle rakentamalleen sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastuksen, jossa todetaan erilaisten mittausten ja testien, sekä aistinvaraisen tarkastuksen avulla asennusten oikeellisuus ja turvallisuus. Käyttöönottotarkastus tehdään ennen asennuksen tai sen osan käyttöönottoa ja siitä laaditaan sähköasennuksen haltijan käyttöön käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Varmennustarkastus

Yli 35 A kohteissa on tehtävä urakoitsijan käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jonka suorittaa valtuutettu tarkastaja tai laitos. Varmennustarkastuksessa todetaan, että urakoitsija on tehnyt asianmukaisen käyttöönottotarkastuksen ja varmistaudutaan sähköasennusten turvallisuudesta mm. pistokokein. Varmennustarkastuksen tilaamisesta huolehtii sähköurakoitsija. Suoritetun tarkastuksen tuloksista annetaan tarkastustodistus sähköasennusten haltijalle ja sähköurakoitsijalle.