Toimintajärjestelmä

Kokemäen Sähköllä on käytössään kaikki toiminnot kattava toimintajärjestelmä, joka täyttää laatu (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015), energianhallinta (EN 50001:2011) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardien (OHSAS 18001:2007) vaatimukset. Katso voimassa oleva Inspectan/Kiwan myöntämä Yhdistelmäsertifikaatti (pdf).

Yhteistyössä kuuden muun Satapirkan Sähkö Oy:n osakasyhtiön kanssa muodostettu toimintajärjestelmä on työkalu, jonka avulla voimme jatkuvasti kehittyä ja seurata asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista samalla noudattaen yhtiöissämme hyviksi koettuja toimintatapoja. Tästä saatava hyöty näkyy sisäisesti ammattimaisena toimintana ja ulkoisesti parempana palveluna asiakkaalle. Toimintajärjestelmän eräs olennainen osa-alue on seurata saamiamme asiakaspalautteita tehokkaasti ja kehittää toimintaamme niiden myötä. Kaikki palaute on lämpimästi tervetullutta.

kiwa